Hallinnointi

Hallinnointi

Witted Megacorp Oyj (”Witted”) on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Yhtiön hallinnossa ja päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjä. Witted ei ole velvollinen noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän hallinnointikoodin (Corporate Governance 2020) suosituksia. Yhtiö kuitenkin pyrkii noudattamaan hallinnointikoodin suosituksia soveltuvin osin, mutta se ei raportoi suosituksista poikkeamisistaan.

Yhtiön hallinto on osakeyhtiölain mukaisesti jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätöksien kautta.