Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitseminen

Hallituksen palkitseminen

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Yhtiön 27.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 500 euron kuukausipalkkio. ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 200 euroa kuukaudessa.

Noin 40 prosentilla palkkion euromäärästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosuus maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisista varainsiirtoveroista.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta, palkitsemisesta ja muista taloudellisista eduista.
Yhtiön toimitusjohtajan palkkio muodostuu kuukausipalkasta.