Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitseminen

Hallituksen palkitseminen

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Yhtiön 30.3.2022 päivänä pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 500 euron kuukausipalkkio. ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 200 euroa kuukaudessa.

Yhtiö on maksanut hallituksen jäsenille palkkiona hallitustyöskentelystä tilikaudelta 2021 yhteensä 8 400 euroa. Yhtiö ei maksanut palkkioita hallituksen jäsenille hallitustyöskentelystä tilikausina 2020 ja 2019.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta, palkitsemisesta ja muista taloudellisista eduista.
Yhtiön toimitusjohtajan palkkio muodostuu kuukausipalkasta.