Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitseminen

Hallituksen palkitseminen

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Yhtiön 30.3.2022 päivänä pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 500 euron kuukausipalkkio. ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 200 euroa kuukaudessa.

Yhtiö on maksanut hallituksen jäsenille palkkiona hallitustyöskentelystä tilikaudelta 2021 yhteensä 8 400 euroa. Yhtiö ei maksanut palkkioita hallituksen jäsenille hallitustyöskentelystä tilikausina 2020 ja 2019.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta, palkitsemisesta ja muista taloudellisista eduista.
Yhtiön toimitusjohtajan palkkio muodostuu kuukausipalkasta. Yhtiö maksoi toimitusjohtajalle palkkiona ja etuina tilikaudelta 2021 yhteensä 96 705,77 euroa, tilikaudelta 2020 yhteensä 87 127,82 euroa ja tilikaudelta 2019 yhteensä 83 485,18 euroa.