Sijoittajat

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus

Päivitetyt näkymät vuodelle 2023

Ohjeistus tilikaudelle 2023:

  • Liikevaihdon arvioidaan olevan 63-69 MEUR

  • EBITA-liiketuloksen arvioidaan olevan –1,0 MEUR ja -0,4 MEUR välillä

Näkymien taustat:

Toimintaympäristö on ollut vuoden 2023 aikana poikkeuksellinen ja oletamme sen säilyvän haastavana toistaiseksi. Tästä johtuen liiketoiminnan ennustaminen on ollut poikkeuksellisen haastavaa. Kysynnän hidastumisen vuoksi yhtiö aloitti keväällä säästötoimenpiteet ja toteutti muutosneuvotteluita eri yhtiöissä. Suomessa ja Norjassa toteutetut tehostamistoimet parantavat kilpailukykyämme ja kannattavuuttamme pidemmällä aikavälillä, mutta niiden vaikutus ei ehdi näkyä riittävästi loppuvuoden aikana. Lisäksi Ruotsissa syyskuussa toteutettuun liiketoimintakauppaan liittyy kertaluonteisia kustannuksia, jotka rasittavat tulosta vuoden 2023 aikana.

Aiemmat näkymät vuodelle 2023

Ohjeistus tilikaudelle 2023:

  • Liikevaihdon arvioidaan kasvavan markkinaa selkeästi nopeammin

  • EBITA-liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen

Näkymien taustat:

Toimintaympäristö jatkuu poikkeuksellisena vuoden 2023 aikana. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä heikentynyt makrotaloudellinen tilanne ovat aiheuttaneet epävarmuutta Wittedin asiakkaissa ja tehneet kysynnän ennakoinnista hankalaa. Witted odottaa tehtyjen kasvupanostusten vaikuttavan liikevaihdon kehitykseen suotuisasti.

Johtoryhmä

Tutustu johtoryhmäämme

Avainluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme