Hallinnointi

Tilintarkastus

Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Taneli Mustonen (KHT).