Sijoittajat

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Osakkeenomistajan tulee tehdä liputusilmoitus yhtiölle ja Finanssivalvonnalle käyttämällä Finanssivalvonnan sivuilta löytyvää liputusilmoituslomaketta.

Liputusilmoitukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen ir@witted.com

Varmistus viestin perille menosta: markkinointijohtaja Henry Lehto, puh. +358 50 4616 989

Wittedin vastaanottamat liputusilmoitukset