Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

Yhtiön toiminimi on Witted Megacorp Oyj. Rinnakkaistoiminimi on englanniksi Witted Megacorp Plc ja ruotsiksi Witted Megacorp Abp.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Yhtiön toimialaan kuuluu digitalisaatioon liittyvä konsultointi, sisältäen muun ohella digitaalisten palveluiden suunnittelu-, kehitys- ja ylläpitopalveluiden tarjoamisen, sekä digitaaliseen transformaatioon ja yrityskulttuuriin liittyvän konsultoinnin.

Yhtiö voi omistaa, ostaa, myydä, hallita ja vuokrata huoneistoja, kiinteistöjä, arvopapereita, osakkeita, osuuksia ja oikeuksia
kotimaassa ja ulkomailla sekä harjoittaa muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa tytäryhtiöidensä kautta. Lisäksi yhtiö voi tuottaa erilaisia hallintopalveluja.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (etäkokous).

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

10§ Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.