Sijoittajat

Osinko

Osinko

Wittedin osingonjakopolitiikan mukaan yhtiö ei pyri tarjoamaan vahvaa osinkovirtaa strategiajakson ensimmäisten vuosien aikana, koska se ei ole linjassa yhtiön tavoitteiden kanssa.