Meistä

Hallitus

Hallitus

Hallitus huolehtii Wittedin ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä vastaa muista hallitukselle yhtiöjärjestyksessä määrätyistä sekä osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Hallitus kokoontuu vähintään 10–12 kertaa vuodessa. Hallituksen kokouksissa käsitellään etukäteen 1–2 kvartaaliksi kerrallaan valittuja teemoja sekä ajankohtaisia asioita.

Wittedin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallitus nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja voi nimetä myös varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Wittedillä on vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä muodostuva henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Valiokunta avustaa hallitusta palkitsemiseen, suoritusten arviointiin, nimityksiin sekä seuraajasuunnitteluun liittyvissä asioissa. Valiokunta arvioi toimintaansa vuosittain ja raportoi arvioinnin tuloksista hallitukselle. Toimikunnan kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksessä. Yhtiön hallitus on 30.3.2022 valinnut toimikunnan jäseniksi Kati Sulinin, Timo Lapin ja Sampo Pasasen. Kati Sulin toimii valiokunnan puheenjohtajana.

Hallituksen jäsenet

Timo Lappi, s. 1972

Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
Koulutus: Oikeustieteiden kandidaatti, Kauppatieteiden kandidaatti
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Heltti Oy

Tausta add

Keskeinen työkokemus:

 • Heltti Oy, toimitusjohtaja 2013-

 • Fondia Oyj, eri johtotehtävissä, lakimies 2006-2016

 • Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, asianajaja, lakimies 2000-2006

 • Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy, lakimies 1999-2000

Muut luottamustoimet:

 • Fondia Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2021

 • Hellon Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014

 • Nordic Business Group Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2017, puheenjohtaja vuodesta 2022

Riippumattomuus

Timo Lappi on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Juha Ilola, s. 1979

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2022
Koulutus: Oikeustieteiden kandidaatti
Päätoimi: Lakiasiain- ja yrityskauppajohtaja, Reaktor Group Oy

Tausta add

Keskeinen työkokemus:

 • Reaktor Group Oy, lakiasiainjohtaja vuodesta 2012 alkaen, vuodesta 2017 alkaen myös yrityskauppajohtaja, 2018–2021 myös talousjohtaja;

 • Asianajotoimisto Borenius Oy, Associate vuosina 2010–2012;

 • Sulake Oy, lakimies vuosina 2004–2010

Muut luottamustoimet:

Hallituksen jäsen Brightly Works Oy:ssä, Orangit Oy:ssä, Fraktal Oy:ssä, Polar Squad Oy:ssä ja Mount Kelvin Oy:ssä.

Riippumattomuus

Juha Ilola ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän on työ- tai toimisuhteessa yhtiön merkittävän osakkeenomistajan Reaktor Innovations Oy:n emoyhtiöön Reaktor Group Oy.

Sampo Pasanen, s. 1977

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Koulutus: Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Reaktor Group Oy

Tausta add

Keskeinen työkokemus:

 • Reaktor Group Oy, toimitusjohtaja vuosina 2020–,

 • Reaktor Innovations Oy, Suomen maajohtaja, vuosina 2018–2020

 • Reaktor Innovations Oy, turvallisuustoimialajohtaja vuosina 2015–2018

 • Reaktor Innovations Oy, konsultti ja liiketoiminnan kehittäjä vuosina 2013–2015

 • Efecte Oy, lukuisia tuotejohtamisen ja -kehityksen rooleja vuosina 2000–2013

Muut luottamustoimet:

Hallituksen jäsen Fraktal Oy:ssä

Riippumattomuus

Sampo Pasanen ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän on työ- tai toimisuhteessa yhtiön merkittävän osakkeenomistajan Reaktor Innovations Oy:n emoyhtiöön Reaktor Group Oy.

Kati Sulin, s. 1974

Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Koulutus: Filosofian maisteri
Päätoimi: Digitaalisen liiketoiminnan johtaja, Terveystalo Oyj

Tausta add

Keskeinen työkokemus:

 • DNA Oyj, online-liiketoiminnan johtaja vuosina 2016–2020;

 • Head Office Finland Oy, toimitusjohtaja vuosina 2014–2015;

 • Oy Karl Fazer Ab, digijohtaja vuosina 2011–2014;

 • Hill and Knowlton Finland Oy, digitaalisen liiketoiminnan johtaja vuosina 2007–2011;

 • Helsingin Sähköinen Toimisto Oy, yksikönjohtaja vuosina 2001–2006.

Muut luottamustoimet:

Hallituksen jäsen LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiössä, Apetit Oyj:ssä ja Viestimedia Oy:ssä.

Riippumattomuus

Kati Sulin on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Markus Huttunen, s. 1976

Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Koulutus: Diplomi-insinööri
Päätoimi: Osakas, JATKAJA Oy

Tausta add

Keskeinen työkokemus

 • JATKAJA Oy, osakas 2018-

 • Vaaka Partners, teollinen neuvonantaja 2019-

 • BearingPoint B.V., osakas 2015-2018

 • Magenta Advisory Oy, perustajaosakas, toimitusjohtaja 2010- 2015

 • Capgemini Consulting Oy, johtava konsultti 2008-2010

 • Nokia Oyj, useat liiketoiminnan kehitystehtävät 2002-2008

Muut luottamustoimet

 • Hallituksen puheenjohtaja: NeXec Holding Oy, Lyyti Oy, Lines and Squares Oy (Cadpool)

 • Hallituksen jäsen: Camini Oy, Staria Oyj