Listautuminen

Witted Megacorp Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja merkintäaika keskeytetty

Witted Megacorp Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty yleisöannin, instituutioannin sekä henkilöstöannin osalta, minkä johdosta yhtiön hallitus on päättänyt listautumisannin merkintäajan keskeyttämisestä listautumisannin ehtojen mukaisesti ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana 6.5.2022 klo 16.00.

Yhtiön hallitus päättää listautumisannin toteuttamisesta, tarjottavien osakkeiden lopullisesta määrästä, tarjottavien osakkeiden lopullisen määrän jakautumisesta yleisöannin, instituutioannin ja henkilöstöannin välillä sekä listautumisannissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain arviolta 9.5.2022 listautumisannin ehtojen mukaisesti.

Kiitos mielenkiinnosta listautumisantiamme kohtaan!

Katso tallenne Nasdaqin kellonsoittotilaisuudesta

Witted Megacorp Oyj:n First North -listautumisanti

Ohjelmistokehitystä ja kasvukonsultointia tarjoava Witted Megacorp Oyj (Witted) aloittaa listautumisannin ja on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, henkilöstöannista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden merkintäaikana vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä yhtiön hallituksen jäsenille ja instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa.

Tältä sivulta löydät kaiken listautumisantiin liittyvän materiaalin sekä aiheeseen liittyvät uutiset ja tiedotteet.

Wittedin yhtiöesittelytilaisuus ma 2.5. klo 18:00Listautumisannin yleiskuvaus

Witted Megacorp Oyj pyrkii keräämään listautumisannissa noin 8,0 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi alustavasti 1 449 368 uutta osaketta.

Listautumisanti koostuu:

  • yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa

  • henkilöstöannista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle

  • instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa

Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 11,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen listautumisantia ja enintään noin 10,36 prosenttia listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki tarjottavat osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti.

Listautumisannin ja listautumisen tavoitteena on tukea Wittedin kasvua sekä kotimarkkinalla että kansainvälisesti. Listautumisannilla kerättävät varat Witted suunnittelee käyttävänsä seuraavasti:

Yritysostot: Yhtiö etsii aktiivisesti potentiaalisia yritysostokohteita yhtiöistä, jotka haluavat kasvaa kansainvälisesti ja haastaa perinteistä IT-palvelumarkkinaa.

Palvelutarjoaman laajentaminen: Yhtiö pyrkii aktiivisesti laajentamaan tarjoamaansa kehittämällä uusia palveluita.

Kansainvälistyminen: Yhtiö kansainvälistyy ja valmistelee uusien toimistojen avaamista Pohjoismaissa, muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Lisäksi listautuminen vahvistaa Wittedin tunnettuutta asiakas- ja rekrytointikohderyhmissä sekä mahdollistaa osakkeiden käytön maksuvälineenä yrityskaupoissa. Listautuminen parantaa myös yhtiön mahdollisuuksia henkilöstön sitouttamiseen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän avulla ja mahdollistaa omistuspohjan laajentamisen.

Merkintäaika

Tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa 2.5.2022 klo 9.30 ja päättyy 13.5.2022 klo 16.00. Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 6.5.2022 kello 16.00. Kaupankäynnin yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 13.5.2022.

Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylikysyntätilanteessa oikeus instituutioannin, yleisöannin ja henkilöstöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 6.5.2022 kello 16.00. Mahdollisesta keskeyttämisestä julkistetaan viipymättä yhtiötiedote.

Yleisöanti

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti vähintään 374 552 tarjottavaa osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Kunkin yleisöannissa tarjottavan osakkeen merkintähinta on 5,58 euroa.

Instituutioanti

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 915 771 tarjottavaa osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa. Kunkin instituutioannissa tarjottavan osakkeen merkintähinta on 5,58 euroa.

Henkilöstöanti

Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 159 045 tarjottavaa osaketta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden merkintäaikana vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä yhtiön hallituksen jäsenille. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on noin kymmenen (10) prosenttia alhaisempi kuin yleisöannin tai instituutioannin merkintähinta eli 5,03 euroa tarjottavalta osakkeelta.

Ankkurisijoittajat

Seuraavat Ankkurisijoittajat ovat tietyin tavanomaisin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään listautumisannissa tarjottavia osakkeita yhteensä noin 4,61 miljoonalla eurolla :

  • Tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat;

  • Coeus Invest GRIT Erikoissijoitusrahasto;

  • Twin Engine Oy; ja

  • Jukka Rannila sekä Mikko Rannila edustamiensa yhtiöiden kautta

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että yhtiö sitoutuu allokoimaan listautumisannissa merkintäsitoumuksen antajalle 100 prosenttia sitoumuksen kattamista tarjottavista osakkeista.

Tärkeitä päivämääriä

Listautumisannin merkintäaika alkaa 2.5.2022 klo 9.30
Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 6.5.2022 klo 16.00
Listautumisannin merkintäaika päättyy 13.5.2022 klo 16.00
Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio): 9.5.2022
Tarjottavat osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arvio) 12.5.2022
Tarjottavat osakkeet rekisteröidään arvo-osuustileille (arvio) 12.5.2022
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa (arvio) 13.5.2022
Seuraava varsinainen yhtiökokous (arvio) 30.3.2023

Tiedotteet