Sijoittajat

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Liiketoimintojen digitaalinen transformaatio kiihtyy ja yritysten tarve kasvattaa omia digitaalisia kyvykkyyksiä kasvaa. Tämä muuttaa asiakkaiden tapaa ostaa IT-palveluita, eikä liiketoiminnalle kriittisten IT-järjestelmien kehitystyötä haluta enää ulkoistaa ulkopuolisille kumppaneille. Witted sopeutuu näille matuureille markkinoille rakentaen kehitystiimejä sekä pyrkien voittamaan sodan IT-alan asiantuntijoista yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Strategia

Strategiamme voi tiivistää kahteen pääkohtaan:

Korkean digitaalisen maturiteetin markkinoiden voittaminen

IT-alan osaajasodan voittaminen

Strategiset projektit

Kansainvälistyminen ja alueellinen laajentuminen

Liiketoimintamme ovat kasvaneet nykyisillä markkinoilla nopeasti, ja tarkoituksena on lyhyellä aikavälillä avata liiketoimintoja useampiin maihin. Tämä avaa mahdollisuuden paikkariippumattomaan toimitukseen sekä yhtä mielenkiintoisempien asiakkaiden palvelemiseen.

Asiakkaiden digitaalisten kyvykkyyksien rakentaminen

Rekrytointi- ja kasvukonsultointiin keskittyvä Talented Growth Oy on yksi kasvumme mahdollistajista. Tiiviisti asiakkaiden ja heidän liiketoimintojen kanssa työskentelemällä saamme parhaan käsityksen asiakkaiden tarpeista ja ongelmista.
Asiakkaiden digitaalista maturiteettitasoa nostamalla Talented Growth luo uusia potentiaalisia asiakkaita Wittedin muille yhtiöille ja liiketoiminnoille.

Julkinen sektori

Lyhyen toimintahistoriamme vuoksi julkinen sektori on ollut vain pieni osa liiketoimintaamme. Julkisen sektorin digitaalisten kyvykkyyksien ja Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS)-kilpailutusten yleistyminen antaa meille mahdollisuuden voittaa kilpailutuksia, ja panostus julkisen sektorin myyntiin on kehittänyt valmiuksiamme voittaa projektitoimituksia.

Uudet liiketoiminnat

Seuraamme jatkuvasti alan työmarkkinatrendejä ja pyrimme tunnistamaan ongelmia, joiden ympärille kehittää uudenlaista liiketoimintaa. Testaamme eri toimintamallien kiinnostavuutta ja kehitämme iteroimalla niin, että uusia liiketoimintoja voidaan käynnistää pienin investoinnein ja olemassa olevaa tekijäverkostoa ja asiakaskysyntää hyödyntäen.Pitkän aikavälin tavoitteet

Wittedin tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvua olemassa olevilla kohdemarkkinoilla ja investoida liiketoiminnan kassavirta uusien markkinoiden avaamiseen sekä palveluiden kehittämiseen. Tavoitteenamme on saavuttaa 150 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2025 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa jatkamalla vahvaa orgaanista kasvua ja toteuttamalla valikoituja yritysostoja.

Tavoitteenamme on löytää uusilta ja olemassa olevilta kohdemarkkinoilta mahdollisuuksia tarjota uudenlaisia työnantajatarjoamia alan osaajille, mikä vauhdittaa orgaanista kasvua. Olemassa olevien kohdemarkkinoiden ja palveluiden osalta jatketaan liiketoiminnan kassavirtojen investoimista kasvuun, kunnes tunnistetaan markkinoiden saturaatiopiste kyseisten palveluiden osalta.

Vuosina 2022–2023 pyrimme investoimaan liiketoimintojen kassavirrat joko olemassa olevien palveluiden ja työnantajatarjoamien kasvattamiseen tai uusien kohdemarkkinoiden avaamiseen.

Pyrimme tänä aikana matalaan yksinumeroiseen EBITA-liikevoittoprosenttiin. Pitkällä aikavälillä olemassa olevien palveluiden maturoituessa tarkoituksena on saavuttaa vuoteen 2025 mennessä 10 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA).

Pitkän aikavälin tavoitteet lukuina

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme

Markkina

Tutustu markkinaamme