Sijoittajat

Markkina

Markkina

Witted toimii kasvavalla toimialalla, joka kattaa IT-palvelut, IT-konsultoinnin, ohjelmistojen suunnittelun ja valmistuksen. IDC:n tutkimuksen mukaan Pohjoismaiden IT-palvelumarkkinan koko vuonna 2019 oli noin 25 miljardia dollaria, ja vuoteen 2023 mennessä sen on arvioitu kasvavan noin 29 miljardin dollarin kokoiseksi. Witted toimii tällä hetkellä Pohjoismaissa, joten potentiaalisen markkinan koko yhtiön näkökulmasta on merkittävä.

Analyysiyhtiö Inderes arvioi Suomen IT-palvelumarkkinan jakaantuvan noin 3,5 miljardin euron yksityiseen ja noin 1,1 miljardin euron kokoiseen julkiseen sektoriin. Ohjelmistoalan yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa vuonna 2018 oli 9,3 miljardia euroa, ja se työllisti 53 468 henkilöä yhteensä 6 712 yrityksessä. Toimiala kasvoi Suomessa keskimäärin 7 % vuonna 2020 ja vuositasolla alalle tulee melkein 1 500 uutta yritystä (EK 2020).

Asiakkaiden digitaalisen maturiteetin murros – asiakas kuskin paikalla

Witted lähestyy kohdemarkkinoitaan asiakkaiden digitaalisen maturiteetin pohjalta. Näkemyksemme mukaan digitaalinen palvelukehitys on yrityksissä saavuttanut tason, jossa se koetaan keskeiseksi osaksi liiketoimintastrategiaa, eikä irrallisena ulkoistettavana osa-alueena. Wittedin toimintafilosofian mukaan asiakkaiden tulisi pystyä itse johtamaan omaa IT-palvelukehitystään. Digitaalisessa palvelukehityksessä kuskin paikka kuuluu asiakkaalle, ei ohjelmistokonsultille. Näkemyksemme mukaan asiakas haluaa oman kyvykkyytensä kehittämistä, eikä ulkoistaa digitaalista palvelukehitystään muille. Tällöin asiakas pyrkii kasvattamaan sisäistä ohjelmisto-osaamistaan ja rekrytoimaan ydinosaamisen. Wittedin näkemyksen mukaan tämä muutos on tullut jäädäkseen, ja toimialan murroksessa pärjäävät vain jatkuvaan yhteistoimintamalliin kykenevät toimijat.

Wittedin asiakasportfoliossa asiakkaan digitaalinen maturiteetti näkyy niin, että suurin osa asiakkaista kuuluu retail-, telecom-, media- tai banking -kategoriaan, ja asiakkaiden myytävä tuote on digitaalinen palvelu. Wittedin tarjoaman palvelun tarve vaihtelee asiakkaan digitaalisen kehitysvaiheen mukaan, ja tiimin koostumus voi vaihdella hankkeiden eri vaiheissa. Työtä tehdään yhdessä asiakkaiden johtamissa monitoimittajatiimeissä, ja kehitettävän palvelun ylläpito voi myös kokonaan siirtyä asiakkaalle, kun kyvykkyys jatkokehitykseen ja pienkehitykseen on riittävällä tasolla.

Kilpailukentän murros

IT-palvelumarkkina on murroksessa ja käy läpi transformaatiota, jonka myötä toimialojen väliset rajat hämärtyvät. Toimialalla tapahtuu myös aktiivisesti konsolidoitumista. Inderes jakaa IT-palvelumarkkinan kolmeen eri osa-alueeseen: uudet digitaaliset palvelut, IT-taustajärjestelmät ja yritysohjelmistot ja IT-alustat.

Witted toimii näistä pääsääntöisesti uusien digitaalisten palveluiden kehityksessä, mutta yhtiö palvelee asiakkaita myös muilla osa-alueilla, esimerkiksi pilvitransformaation parissa. Witted jäsentää markkinaa IT-yhtiöiden sukupolvien mukaan kolmena aaltona:

1. SUKUPOLVI

Perinteisillä 1. sukupolven IT-palveluyhtiöillä on vaikeuksia pysyä kilpailukykyisenä muuttuneessa markkinassa, kun asiakkaat eivät enää halua ulkoistaa digijärjestelmien kehityshankkeita

2. SUKUPOLVI

Toisen sukupolven yhtiöt ovat adaptoituneet muuttuneeseen markkinaan jossa digistrategia yhdistyy osaksi liiketoimintastrategiaa, ja kasvavat muita nopeammin. Osaajasota voimistuu yhtiöiden kilpaillessa tekijöistä

3. SUKUPOLVI

Kolmannen sukupolven yhtiöt kykenevät voittamaan osaajasodan toimiala- tai teknologiakohtaisella erikoistumisella, sekä hyödyntämällä uusia työskentelytapoja ja palkitsemisen malleja

Wittedin mukaan kolmannen sukupolven yhtiöt adaptoituvat markkinan muita toimijoita paremmin asiakkaiden uuteen verkostomaiseen ja yhteistyöhön perustuvaan tapaan ostaa digitaalisen kehityksen palveluita. Siinä missä asiakas ennen etsi projektiinsa kumppania, joka rakentaisi sille projektitoimituksena digitaalisen palvelun, nykyään etsitään kumppaneita, joiden kanssa rakennetaan menestyviä kehitystiimejä asiakkaan jatkuviin tarpeisiin. Kilpailun kiristyessä IT-palveluyhtiöt pyrkivät erikoistumaan, ja Wittedin näkemyksen mukaan kolmannen sukupolven yhtiöt erikoistuvat asiakastarjoamalla tai työnantajatarjoamalla, sekä näiden yhdistelmällä.

Witted ei ole tunnistanut sen kohdemarkkinalla samalla kokonaistarjoamalla kilpailevia toimijoita, jotka pyrkisivät rakentamaan kehittäjäyhteisölle laajaa kirjoja eri työskentelytapoja ja malleja sekä auttamaan asiakkaan digitaalisen maturiteetin kehittämisessä. Witted on kuitenkin tunnistanut kilpailijoita jokaisella sen tarjoamalla osa-alueella, mutta vastaavia palveluita tarjoavat yhtiöt Wittedin näkemyksen mukaan potentiaalisia kumppaneita, joiden kanssa yhtiö voi toimia yhdessä asiakkaan kehityshankkeissa.

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme

Strategia

Tutustu strategiaamme