Hallinnointi

Riskienhallinta

Riskienhallinta

Wittedin ja sen tytäryhtiöiden toimintaan liittyy kaiken yritystoiminnan tapaan erilaisia riskejä. Konsernin liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyvät riskit on kuvattu kattavasti Wittedin First North -listautumisen yhteydessä julkaistussa yhtiöesitteessä.

Konsernin liiketoiminnan ja toimintaympäristön kannalta keskeisimmät riskit on ryhmitelty seuraavasti:

(1) Vallitsevaan makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyvät riskit
(2) Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit
(3) Informaatioteknologiaan ja immateriaalioikeuksiin liittyvät riskit
(4) Taloudelliset riskit
(5) Osakkeisiin ja kaupankäyntiin liittyvät riskit

Konsernin riskienhallinnan tarkoituksena on pyrkiä etukäteen tunnistamaan, hallitsemaan ja lieventämään potentiaalisia liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen esteenä olevia ongelmia, sekä tunnistamaan ja hyödyntämään potentiaalisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Wittedin riskienhallintaa ohjaa Wittedin hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka. Riskienhallintapolitiikka kuvaa konsernin riskienhallinnan hoitamisen tahtotilan, ja siinä määritellään Wittedin riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Riskejä arvioidaan ensisijaisesti konserniyhtiöiden ja liiketoimintojen tasolla, ja toissijaisesti konsernipalveluiden tukitoimintojen tasolla. Yhtiön hallitus valvoo näiden eri toimijoiden riskienhallinnan tehokkuutta.