Hallinnointi

Yhtiökokous 2023

Yhtiökokous 2023

Witted Megacorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina, 30.3.2023 kello 16 alkaen tapahtumatila Studio Stagen tiloissa osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki, Suomi. Yhtiökokoukseen kokouspaikalla osallistuviksi ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kello 15.00.

Kokous pidetään osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentin mukaisena hybridikokouksena siten, että osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen myös käyttämällä täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (ajantasainen videoyhteys).

Lue lisää kokouksen toteutustavasta ja osallistumisesta yhtiökokouskutsusta.

Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

Osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa kokouksen aikana joko kokouspaikalla osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki, tai vaihtoehtoisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (ajantasainen videoyhteys).

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua yhtiökokoukseen ja halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 8.3.2023 – 23.3.2023 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Tämän sivun kautta

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja mahdollisessa ennakkoäänestämisessä tarvitaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Mahdolliset osakkeenomistajan sähköisesti antamat ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja ilmoittautuu ja ennakkoäänestää sähköisessä ilmoittautumispalvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä.

b) Kirjeitse tai sähköpostitse

Ilmoittautumisen voi vaihtoehtoisesti tehdä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Witted Megacorp Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Postitse tai sähköpostitse yhtiökokoukseen ilmoittauduttaessa tulee ilmoitukseen sisällyttää osakkeenomistajan nimi ja syntymäaika/Y-tunnus sekä tieto siitä, aikooko osakkeenomistaja tai tämän asiamies osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (ajantasainen videoyhteys). Lisäksi tällä tavoin ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee pyydettäessä toimittaa muut mahdolliset osakkeenomistajan tunnistamisen kannalta välttämättömät tiedot Innovatics Oy:lle. Postitse tai sähköpostitse toimitettu ilmoittautuminen ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että viesti sisältää ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Lue kattavammat ohjeet ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen yhtiökokouskutsusta.

Tärkeitä päivämääriä

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 8.3.2023 klo 10
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 20.3.2023
Suoraan rekisteröityjen omistajien ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät 23.3.2023 klo 10
Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautuminen tilapäiseen osakasluetteloon ja ennakkoäänestys päättyvät 27.3.2023
Yhtiökokous 30.3.2023
Pöytäkirja nähtävillä tällä sivulla viimeistään 13.4.2023